66
   Wednesday
   85 / 64
   Thursday
   86 / 66
   Friday
   84 / 66